Matilda och Antonia på skogstig i röda jackor

Matilda i skogen med Antonia och Jonas i bakgrunden

Nu har både jag och min blivande dagiskompis Matilda testat på hur det är att vara skogsmullar. Det var toppen. Vi klädde oss likadant för säkerhets (och söthets) skull.