Sämre kan man ha det. Här ligger vi vid Armnö i Gryts skärgård.

skargard

skargardfamilj


Lämna ett svar